Tarihde Kostik


  Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
   

Eski Mısırlılar kostik sodayı sabun yapımında kullanıyorlardı. 1791 yılında sodyum karbonattan kostik üretildi. 1861 yılında amonyak kullanıldı kostik üretiminde ve Yirminci yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle artık elektroliz yöntemi devreye girdi ve kostik elektroliz yöntemiyle üretilmeye başlandı.

Kostik soda eskiden sodyum karbonattan yapılırdı. Bugün ise kimyasal yoldan değil, elek­troliz yoluyla elde ediliyor. Yoğun tuzlu su eri­yiği sırayla birçok elektrolitik pilden geçirilir. Pillerin çeperleri çevresinde karbon çubuklar vardır; bunlar anot işi görür. Pillerin dibinde ise katot işi gören sıvı cıva vardır. Sodyum klorür pillerden geçerken ayrışır, yani bileşiklerine ayrı­lır. Karbon anotlardan klor gazı salınır. Cıva ka­totta ise sodyum metali “malgama” denen bir alaşım oluşturur.
Serbest kalan klor alınıp silindirler içine sıkıştırılır ve başka kimyasal işlemlerde kullanıl­mak üzere saklanır. Sodyum-cıva malgaması ise suyla yıkanır. Sodyum metali suyla işleme girince, hemen kostik soda eriyiği haline gelir. Geride arı cıva kalır. Bu cıva yeniden aynı işlem­de kullanılır. (Bu da dönüşlü işleme bir başka örnektir). Bundan sonra eriyik buharlaşma yoluyla yoğunlaştırılır.
kostiğin tarihi
Bu işlem istendiği noktada durdurulabilir. Böylece değişik yoğun­luklarda “kül suyu” ya da “boğada suyu” eriyik­leri elde edilir. Kül suyu sabun yapımında çok kullanılan bir maddedir..

 

Kostik| www.kostik.gen.tr