Kostik Risk Bilgileri


  Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
   

Kararlılık Normal ortam koşullarında stabildir.
Kaçınılması gereken durumlar Isı ve hava.
Havanın nem ve karbondioksitini hızla absorbe ederek
karbonat oluşumu nedeni ile kapalı kaplarda muhafaza
edilmelidir.
Kaçınılması gereken materyaller Isı, su, kuvvetli asitler, çoğu metaller, yanıcı maddeler,
organik maddeler (plastik, lastik, kaplamalar) çinko,
alüminyum, peroksitler, halojenli hidrokarbonlar.
Tehlikeli bozunma ürünleri Suda çözündüğünde ve asitlerle reaksiyonu ekzotermiktir.

Yutma
kostik tehlike Kalp damarlarında çökme ve koma hali gibi tehlikeli olabilir. Ağız, boğaz, mide yanıkları, bulantı,
kusma ve mide bağırsak sisteminde delinmeler ve yanmalar oluşabilir.
Derhal doktor çağırılmalı. Bilinci yerinde ise kusturmayın bol miktarda su verin. Daha sonra
seyreltik sirke, meyve suyu veya su ile karıştırılmış yumurtanın beyazı verilmeli.

Soluma
Solunum sisteminde yanıklara ve tahrişlere neden olur.Derhal temiz havaya çıkarılmalı, derhal doktor çağırılmalı. Soluk almıyorsa suni solunum
yapılmalı, soluk alma güçlüğü varsa oksijen verilmelidir.


Cilde temas
Cilt yanıklarına ve tahrişe neden olur.Ciltle temas halinde kirlenmiş giysi ve ayakkabılar çıkarılmalı ve en az 15 dakika cilt akan su
ile yıkanmalı, giysiler tekrar kullanmadan önce yıkanmalıdır. Doktor çağırılmalıdır.


Göze temas
Kalıcı göz zararlarına neden olur.Göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, derhal doktor çağırılmalı.

Bu madde çevre için zararlı olabilir. Su organizmaları için özel dikkat gerektirir.
Bozunabilirlik: Su ile seyreltilerek aktivitesi düşürülebilir.
Kanallara deşarj edilemez. Atık su arıtma sisteminde su ile seyreltilerek nötralize edilmelidir.

Özel Risk durumları
R 35 : Ciddi yanıklara neden olur.
Özel Güvenlik Önlemleri
S 1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
S 26 : Göz ile temasında derhal bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S 37/39 : Çalışırken uygun koruyucu eldiven koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde hemen doktora başvurun.

Tehlike Tanımı Aşındırıcı, korrozif madde, ciddi yanıklara neden olur.
Yanıcı değildir.

Kostik| www.kostik.gen.tr