Kostik Üretimi


  Siparişleriniz için
0216 591 06 29
0216 591 00 61
0216 591 05 07

SATIN ALMA FORMU
   

Kostik soda eskiden sodyum karbonattan yapılırdı. Bugün ise kimyasal yoldan değil, elek­troliz yoluyla elde ediliyor. Yoğun tuzlu su eri­yiği sırayla birçok elektrolitik pilden geçirilir. Pillerin çeperleri çevresinde karbon çubuklar vardır; bunlar anot işi görür. Pillerin dibinde ise katot işi gören sıvı cıva vardır. Sodyum klorür pillerden geçerken ayrışır, yani bileşiklerine ayrı­lır. Karbon anotlardan klor gazı salınır. Cıva ka­totta ise sodyum metali “malgama” denen bir alaşım oluşturur.
Serbest kalan klor alınıp silindirler içine sıkıştırılır ve başka kimyasal işlemlerde kullanıl­mak üzere saklanır. Sodyum-cıva malgaması ise suyla yıkanır. Sodyum metali suyla işleme girince, hemen kostik soda eriyiği haline gelir. Geride arı cıva kalır. Bu cıva yeniden aynı işlem­de kullanılır. (Bu da dönüşlü işleme bir başka örnektir). Bundan sonra eriyik buharlaşma yoluyla yoğunlaştırılır. Bu işlem istendiği noktada durdurulabilir. Böylece değişik yoğun­luklarda “kül suyu” ya da “boğada suyu” eriyik­leri elde edilir.
kostik üretimi
Kül suyu sabun yapımında çok kullanılan bir maddedir.

2na + Cl - + 2H 2 O + 2e - › H 2 + 2Cl - + 2NaOH

 


Kostik| www.kostik.gen.tr